FŐOLDAL   HÍREK, FEKETELISTA   CÉGÜNK   TERMÉKEINK   MŰSZAKI ADATATOK   KATALÓGUS   ÜGYFÉLKAPU   ELÉRHETŐSÉG  ZÖLD-ENERGIA  RENDELÉSI ÚTMUTATÓ  AKCIÓK  FIGYELEM!
Adatvédelmi nyilatkozat

A www.linzi.hu weboldal üzemeltetője, a LINZI Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) a www.linzi.hu weboldal felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:

- Az 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
- Az 1995. évi CXIX. Törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
- Az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről
- A 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

A Felhasználók hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. A Szolgáltató kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

Felhasználói számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.

Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.

A Felhasználói adatokba kizárólag a Szolgáltató erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Szolgáltató harmadik fél részére nem szolgáltatja ki.

Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes.

A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve a www.linzi.hu weboldal szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket, melyek fogadásába a Felhasználók regisztrációjukkal beleegyeznek.

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
Postai úton a 1184 Budapest, Lakatos u. 44/E. címre küldött levélben,
Email útján az info@linzi.hu címre küldött e-mailben.

A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

A www.linzi.hu weboldal külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, melyről természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti az érintetteket. Amennyiben Felhasználónak olyan kérdése lenne, mely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, kérjük, jelezze Szolgáltató felé, és megválaszoljuk kérdését.

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei:

Név: LINZI Kft.
Székhely: 1184 Budapest, Lakatos u. 44/E
Telefon: +36-1-2973400
Fax: +36-1-2973401
E-mail: info@linzi.hu
Cégjegyzékszám: 01 09 364458
Adószám: 10967311-2-43
Képviselő: Linzenbold Annamária

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság irodájánál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-3911400
Telefax: +36-1-3911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Vásárlói tájékoztató | Adatvédelmi nyilatkozat | © 2012 Linzi Kft.